Andere mediation-gebieden waarin MR J.L.P. Butijn ervaren is.

Alimentatie

Uitvoering van het ouderschapsplan

Zorgregeling

Boedelscheidingen

Wat is hier de situatie?

Er is een conflict. Je wordt overspoeld door emoties – boos, oneerlijkheid, machtloosheid, niet gehoord voelen, falen. Toch moet je vaak met elkaar verder. Je wilt een goede oplossing. De mediation-advocate loodst je ernaar toe. Mediation slaagt in ruim 80 % van de gevallen.

Mevrouw J.L.P. Butijn, gevestigd te Deventer, heeft als advocate reeds 45 jaar en als mediator 26 jaar ervaring. Mevrouw Butijn heeft veel actuele mediationervaring als rechtbankmediator bij problemen met ouderschapsplannen. Zij is geregistreerd MFN- mediator.

Wat is de gang van zaken?

  • in vertrouwelijkheid, vrijwillig
  • alle partijen aan de mediation-tafel
  • samen verkennen van het conflict en alle belangen
  • mogelijkheden onderzoeken
  • keuzes/oplossing vastleggen

Veel gestelde vragen

Hoe lang duurt een echtscheidingsmediation?

De meeste echtscheidingsmediation duren tussen 3 en 6 maanden. Dat wordt bepaald door het aantal zaken dat geregeld moet worden, zoals alimentatie, een zorgregeling voor de kinderen, de toekomst van het huis en de moeite of het gemak waarmee je als partners over die onderwerpen kunt praten.

Ik wil dat mijn kinderen geen last krijgen van de scheiding. Wat kan ik doen?

Eerst met je partner overleggen hoe jullie samen de kinderen gaan vertellen dat jullie uit elkaar gaan en welke zorgregeling jullie voor de kinderen gaan afspreken. Daarna vertellen jullie de kinderen sámen hierover. Luister naar de reacties van de kinderen.
Ga als ouders niet met elkaar in discussie waar de kinderen bij zijn en ga de kinderen nooit gebruiken als boodschapper voor berichten aan de andere ouder.

Mijn buurvrouw, die ook gescheiden is, zegt dat het beter is als ieder een eigen advocaat neemt. Klopt dat?

Nee, het is minder moeilijk om te scheiden als je dat via mediation samen onder leiding van een vakbekwame mediator doet, dan wanneer ieder een eigen advocaat neemt.

Is mediation ook mogelijk als mijn partner en ik niet meer goed met elkaar kunnen praten?

ja, een deskundige en ervaren mediator helpt jullie om met elkaar te praten, zodat je de noodzakelijke scheidingsafspraken kunt maken.

Welke documenten moet ik meenemen naar de mediator?

de mediator heeft checklists, waarop de benodigde documenten staan, klaarliggen om toe te sturen.

Komen mensen ook wel weer bij elkaar door mediation?

ja, dat komt voor. De mediator gaat eerst luisteren naar ieders verhaal over de moeilijkheden die jullie in je relatie tegen komen en bespreekt de vraag of jullie moeilijkheden wellicht op een andere manier opgelost kunnen worden. Door die moeilijkheden op te sporen en te benoemen, lossen soms problemen op in de relatie. Soms kiezen mensen ervoor om een relatietherapeut te benaderen om hen in therapie verder te helpen.

Nee, het is minder moeilijk om te scheiden als je dat via mediation samen onder leiding van een vakbekwame mediator doet, dan wanneer ieder een eigen advocaat neemt.

ja, een deskundige en ervaren mediator helpt jullie om met elkaar te praten, zodat je de noodzakelijke scheidingsafspraken kunt maken.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande neem dan contact op met mij via het contactformulier.

Een goed einde is een goed begin