Mediationervaringen

Een greep uit de praktijk

'Schoonmoeder'

Hij zag er heel jeugdig uit. Haar schatte ik ook midden twintig. Toen we begonnen te praten over hun huwelijksmoeilijkheden leek het of ze snel verouderden. Ze bleken ook al rond de 35 jaar te zijn.

Hij vertelde dat  het niet meer ging, want de te hechte relatie tussen zijn vrouw en haar moeder wilde maar niet losser worden. Ze waren inmiddels 15 jaar getrouwd. Ze hadden in de loop van die jaren afgesproken dat ze uit hun woonplaats zouden vertrekken die ook haar geboorteplaats en de woonplaats van haar ouders was.

Zij vond dat zij beschermd was opgevoed. Zij begreep ook wel waarom hij wilde verhuizen en had ook wel rondgekeken naar andere woningen, maar er kwam steeds iets tussen. Soms was de woning niet groot genoeg, vaak was de afstand tussen de eventuele nieuwe woonplaats en haar vorige onpraktisch groot.
Vele malen hadden zij op het punt gestaan om te vertrekken en telkens was daar iets tussengekomen zodat ze nooit daadwerkelijk zover kwamen.

Het ergste dat er tussen was gekomen was het overlijden van haar vader een paar maand geleden. Haar moeder had nu veel verdriet en voelde zich enorm eenzaam. Zij kon haar nu niet in de steek laten.

Bij hem was het licht in hun huwelijk echt uitgegaan toen hij ontdekte dat zijn schoonmoeder tijdens hun vakantie in het buitenland, niet alleen de kat te eten had gegeven, maar in hun huis was gaan wonen. Daarmee had hij nooit ingestemd als het hem tevoren was gevraagd..
Zijn vertrouwen in haar was al erg geslonken, maar dit was de genadeklap.

Zij begreep nu wel dat zijn toestemming aan haar moeder net zo belangrijk was als haar toestemming om hun huis te gebruiken. Zij bood hem ook haar excuses aan. In één adem voegde zij haar indringende wens aan hem erbij om met haar in therapie te gaan. De echtscheiding kwam haar als een afgrond voor. Hij wees die mogelijkheid resoluut van de hand.

Als mediator vroeg ik hen hoe zij nu verder zouden gaan. Zij bleven elkaar zwijgend aankijken. Toen stelde ik aan hem de vraag of hij wist wat zijn vrouw nog zou kunnen doen om zijn echtscheidingsbesluit te doen veranderen en zijn vertrouwen in haar te vergroten. Hij aarzelde niet. Heel radicaal zei hij dat zij helemaal niets meer kon doen. Zij zuchtte gelaten en zei "hier kan ik niet meer tegenop".

Drie weken later kwamen ze weer. Het leek alsof zij nu 10 jaar ouder waren, passend bij hun leeftijd. Ze waren heel kalm, helder en vastbesloten. Ze hadden alles thuis op een rijtje gezet, de spullen verdeeld, afspraken gemaakt wie van hen in huis zou blijven wonen en wie vertrok.
Ze waren klaar. Hun huwelijksboek was uit.

Een goed einde is een goed begin