Mediationervaringen

Een greep uit de praktijk

'Kort geluk'

De overblijfmoeder trok aan de bel. Ze had gemerkt dat Charlotte magerder werd, vieze kleren aan had en angstig om zich heen keek. Ze leek ook jonger dan het 12-jarig meisje dat ze toch was. Toen haar vader Peter terug was van zijn zaken reis uit Sao Paulo had de overblijfmoeder gehoor gegeven aan haar gevoel en hem gebeld om haar onrust over Charlotte door te geven.

Hij keek ervan op, maar iets in haar verhaal raakte hem, zodat hij besloot om het verder te onderzoeken.

Hij was eerder getrouwd geweest. Uit dat huwelijk was Charlotte geboren. Helaas was zijn eerste vrouw aan borstkanker overleden toen Charlotte nog maar vijf jaar was. Het had hem tijd gekost om zijn draai in het leven weer te vinden, temeer omdat het moeizaam ging om de zorg voor Charlotte te combineren met zijn werk.

De zon was weer gaan in zijn leven toen hij twee jaar geleden Heleen tegengekomen was. Heleen was gescheiden en moest ook haar werk met de zorg voor haar twee kinderen, Kevin van 8 en Erwin van 6 jaar, combineren. 

Ze werden stapelverliefd op elkaar, zodat ze al drie maanden na hun eerste ontmoeting, hun huishoudens met de kinderen bij elkaar voegden en dit geluk bekroond werd met de geboorte van kleine Karin.

Deze roze wolk van de thuissituatie had Peter vleugels aan zijn carrière gegeven. Hij maakte pijlsnel promotie. De schaduwkant daarvan was dat hij veel op zakenreis naar het buitenland moest en dat zijn reizen ook steeds langer duurden. 

Heleen was een succesvol juriste. Zij vond het niet nodig om korter te gaan werken, hoewel het gezin met vier kinderen, ook enorm veel tijd eiste, zeker toen Peter steeds langer voor zijn werk in het buitenland was. Hun discussies over de vraag wie van hen twee minder zou gaan werken, konden zij niet tot een goed einde brengen. Integendeel, het werd een steeds heter hangijzer.

Op het moment dat de overblijfmoeder van Charlotte aan de bel trok was hij net terug van een verblijf van drie maanden in Sao Paulo.

Hij vroeg eerst aan Heleen of er bijzonderheden waren voorgevallen tijdens zijn afwezigheid. Zij was verbaasd over zijn vraag en ook verontwaardigd, want zij vatte zijn vraag op als een blijk van wantrouwen tegen de manier waarop zij de zaken thuis runde tijdens zijn afwezigheid.

Charlotte zweeg ook in alle toonaarden, maar Peter was niet gerust op haar reactie.

De buurvrouw benaderde hem enkele dagen later met de vraag of alles in orde was met Heleen, want ze had Heleen zo hard horen schreeuwen tegen de kinderen twee weken geleden dat de buurvrouw op het punt had gestaan om de politie te bellen. Omdat het lawaai verstomde en zij zich er verder niet mee wilde bemoeien had ze verder niets gedaan. 

Peter raakte zeer gealarmeerd en vroeg Heleen er naar. Na lang aandringen van zijn kant barstte zij uit dat zij het helemaal niet meer aan kon in de tijd, dat hij zo lang in Brazilië was geweest. Ze had het enorm druk gekregen op haar werk en Charlotte had helemaal niet mee naar haar geluisterd, zodat ze per ongeluk uit haar slof geschoten was tegen Charlotte.

Uit het verhaal dat Charlotte hem toen vertelde bleek dat de situatie eigenlijk onhoudbaar was geworden. Volgens Charlotte had Heleen aan Charlotte een steeds groot deel van de verzorging van kleine Karin overgelaten, beter gezegd, aan Charlotte opgedragen Ze moest sluiers verschonen en hapjes verzorgen, thuisblijven om op Karin te passen zolang Heleen niet van haar werk teruggekeerd was. Toen Heleen op een gegeven moment vond dat Charlotte verzorging van Karin niet goed had gedaan, had Heleen haar zo hard geslagen had Charlotte een bloedneus had gekregen.

Peters wereld viel in duigen. Hij nam het onontkoombare besluit om te gaan scheiden. Ook dat liep niet van een leien dakje want hij vond dat Heleen niet geschikt was om voor Karin te zorgen, maar aanvankelijk vond de rechter dat hij te veel in het buitenland was geweest om de zorg voor een klein kind toevertrouwd te krijgen. Naderhand, toen ook Charlotte haar verhaal aan de rechter had laten weten, besliste de rechter dat Karin ook aan de zorg van Peter werd toevertrouwd. 

De rust keerde weer, maar Peter was een enorme illusie armer.

In Charlotte’s hoofd bleef het onrustig. Ze had last van nachtmerries totdat zij lid werd van een toneelgroep en de kans kreeg om een rol als moeder met de zorg voor een baby te spelen. De nachtmerries eindigden na haar optreden voor publiek. 

Een goed einde is een goed begin