Mediationervaringen

Een greep uit de praktijk

'Kasgeld'

Daar zaten ze dan voor het eerst naast elkaar aan de mediationtafel, de directrice Annette en de werknemer Jaap. Ze kenden elkaar natuurlijk al jaren, omdat zij hem 8 jaar geleden in dienst genomen had als boekhouder.
Letterlijk naast elkaar zitten praten hadden ze nog nooit gedaan.En nu was er dat probleem ontstaan. Er ontbrak geld uit de kleine kas. Er zat weliswaar nooit veel in, maar bij elkaar opgeteld bij het opmaken van de kas aan het einde van het jaar was het toch fors opgelopen.

Annette had maanden lang in de organisatie onderzoek gedaan en de sporen leidden naar Jaap. Jaap weerde vragen hierover af. Afspraken werden gemaakt om zijn werksituatie in verband met het kasgeld te veranderen, zodat dat op afstand bleef. Dat werkte goed, tot afdelingen in elkaar geschoven werden. Opnieuw verdween er kasgeld en bleek dat de afspraken om het kasgeld op afstand te houden niet precies genoeg werden uitgevoerd door Jaap. 

Annette zegde haar vertrouwen in hem op en kondigde het einde van zijn dienstverband aan. Jaap ontkende dat hij verkeerd met kasgeld was omgegaan, maar zei dat hij wel begreep dat Annette hem niet meer vertrouwde, want de afspraken met hem waren niet goed opgevolgd.
Ontslag vond hij te ver gaan.
Annette heeft in een aantal besprekingen aan Jaap heel goed duidelijk kunnen maken dat niet alleen zij maar vele collega’s in de organisatie het vertrouwen in hem verloren hadden. Ook kwam ter sprake dat Jaap thuis grote problemen had, die hem hinderden in zijn werk.
In de mediation kwam veel ruimte voor uitleg over zijn thuissituatie en over de toekomst voor Jaap buiten de organisatie. Door zeer zorgvuldig en respectvol naar elkaar te luisteren en opties uit te wisselen over de invulling van de ontslagvoorwaarden konden Annette en Jaap de vaststellingsovereenkomst met goede afspraken over de ontbinding van het dienstverband ondertekenen, twee maanden na de start van de mediation.

December 2013

Eerder verschenen:

Een goed einde is een goed begin