Mediationervaringen

Een greep uit de praktijk

'De echte woningwaarde'

Het speelde in de tijd dat de huizenprijzen tot enorme hoogten waren gestegen, zoals in sommige steden in Nederland ook weer het geval is.

Eerst kwam Kees bij mij op kantoor. Hij zag er erg gespannen en terneergeslagen uit.

Hij vertelde dat hij 10 jaar samenleefde met de liefde van zijn leven Jaap, dat hij met Jaap getrouwd was zodra dat officieel mogelijk was geworden, maar dat nu volledig de klad in hun relatie was gekomen. Jaap had de knuppel in het hoenderhok gegooid en vastgesteld dat ze zo niet verder konden. Hij wilde scheiden!

Kees wilde dat eigenlijk niet, maar na nachten lang doorpraten met z’n tweeën, had hij ook geen oplossing voor hun huwelijksbreuk gevonden. Het moest nu maar gebeuren.

Ze overlegden over de zaken, die verdeeld moesten worden. Daarbij hoorde hun huis en de financiering. Ze hadden er een makelaar bijgehaald om een schatting te krijgen van de waarde van hun woning. Daar hadden ze heel veel spijt van gekregen, want het had hun problemen vergroot. Kees liet het taxatierapport met de begeleidende brief van de makelaar zien. In het taxatierapport werd een economische waarde van € 290.000 genoemd en in de begeleidende brief werd een richtvraagprijs bij de start van de verkooppogingen van € 350.000 voorgesteld.

Kees wilde heel graag in dit huis blijven wonen, maar had niet veel financiële armslag om Jaap uit te kopen.

Jaap wilde ook wel in het huis blijven, maar was slechts bereid te vertrekken als ze zouden afrekenen op basis van het bedrag van € 350.000. De makelaar vond dat immers haalbaar en Jaap moest de financiering van zijn nieuwe onderkomen ook nog rondmaken.

Daarna sprak ik met Jaap. Zijn verhaal stemde overheen met dat van Kees.

Bij mediation is gezamenlijk overleg van het grootste belang, dus stelde ik hen dat voor. Daartegen verzetten zij zich met zoveel kracht, dat ik erg nieuwsgierig werd naar de werkelijke knelpunten tussen hen.

De heren waren beiden ook heel duidelijk in hun verhaal over de makelaar in kwestie. Ze hadden hem als deskundige autoriteit gevraagd hen te adviseren en waren in grote verwarring beland door het conflictzaaiend advies. Zij wilde dat eerst de wereld uit hebben.

Bij navraag bij de makelaar bleek dat hij hen beiden ter wille had willen zijn door beide bedragen op te geven, maar hij realiseerde zich door de vragen hierover van ons drieën, dat hij hen van de wal in de sloot had geholpen. Hij bleek bereid om alsnog houvast te bieden door het meest realistische bedrag te noemen.

Was dat dan ook het bedrag op basis waarvan Kees en Jaap hun afspraken maakten?

Kees en Jaap kwamen samen bij mij aan tafel verder praten.

Er werd uiteindelijk afgesproken dat Kees op basis van € 300.000 de woning kon overnemen. Jaap kon daarmee instemmen, want hij gunde Kees de woning voor dat bedrag.

Zij hadden namelijk tegen elkaar uitgesproken dat het grote conflict tussen hen ging over hun verschil in kinderwens. Kees was helemaal geobsedeerd door de wens om een kind groot te brengen, bij voorkeur samen met Jaap. Jaap wilde wel een kind, maar zag onoverkomelijk problemen om dat te realiseren. Hun meningsverschillen daarover hadden zij niet kunnen oplossen.

Kees bleek in het gezamenlijke gesprek zijn droom om kinderen groot te brengen echter niet te hebben opgegeven. Het huis stond voor hem symbool voor de mogelijkheid om dat als nog te kunnen realiseren, maar dan misschien met een andere partner. Jaap erkende dat grote verlangen van Kees en wilde hem daarin tegemoetkomen, ondanks het feit dat de makelaar gezegd had dat de economische waarde van de woning toch zeker wel in de buurt van € 350.000 geplaatst moest worden.

Een goed einde is een goed begin